top of page

Privatundervisning

Alle kan lære at spille klaver – og alle kan få livslang glæde ved selv at spille sin favoritmusik

.

Om du er et barn på 5-6 år, teenager, voksen, eller du har nået pensionsalderen – så vil du kunne lære at spille klaver.


Er du begynder så starter vi med det grundlæggende - men du vil stadig kunne spille de første melodier efter den første lektion.


Om du har spillet før - eller er øvet pianist - vil din undervisning være tilrettelagt efter dit niveau.

Du kan også få hjælp med at forberede dig til optagelsesprøver eller eksaminer på MGK, konservatoriet eller Musikvidenskab på universitetet.


Min undervisning tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger, niveau, samt ønsker og forventninger til musikundervisningen.


Og under alle omstændigheder vil du kunne spille dine første melodier, allerede efter de første par lektioner på Steinway-flyglet i klaverskolen.


Undervisningen foregår i 30-, 45-, eller 60 minutters lektioner – og du bestemmer selv hvor ofte du ønsker undervisning. Det anbefales dog at modtage undervisning regelmæssigt – f.eks. en gang om ugen.


Udover praktisk spil på klaveret, vil nodelæsning, teknik, hørelære og musikforståelse indgå i undervisningen.

Vi sender ofte lydfiler til eleverne - enten med en optagelse af elevens spil, eller med en melodi vi arbejder med så eleven derhjemme kan høre hvordan det skal lyde.

Må pianoconcert aflyse en lektion, gives der en erstatningslektion efter nærmere aftale.

Aflyser eleven en lektion grundet sygdom el. lign., finder vi en anden tid til dig.

Udebliver eleven skal der betales for lektionen.

pianoconcert,dk

Konservatorieuddannet pianist og musikpædagog

Joanna Kukuczka

Svendborgvej 15,

5260 Odense S.

Tlf.28 777 048

manager@pianoconcert.dk

bottom of page